Thursday, July 27, 2006

Kun Fayakun

Bencana itu Kita Penyebabnya

Bertalun ingatan dari langit
Perantarannya Rasul
Dititipkan sepelusuk buana
Dijulangkan ke segenap rasa

Ad-din penyelamat
Kita pemusnah
Ad-din mulia
Kita dimuliakan
Diangkat dari hina menuju cahaya
Diterangi dari kezulmatan

Tapi kita rakus
Seolah dunia ini milik kita
Kemulian dibalas kejelikkan
Kasih sayang dibalas tuba
Itu mencabar-Nya
Itu tidak mensyukuri-Nya

Kun Fayakun
Maka berlimpahlah air laut
Membenam manusia

Kun Fayakun
Maka keluarlah lahar membakar ego manusia

Kun Fayakun
Bergetarlah bumi
Tergoncang segala

Bencana itu bencana ingatan
Bencana itu kita penyebabnya.

insanYalin 06

No comments: